VERSCHIJNSEL WETENSCHAP, HET

VERSCHIJNSEL WETENSCHAP, HET - Herman Koningsveld | Do-index.org

INFORMATIE

AUTEUR
Herman Koningsveld
DIMENSIE
7,1 MB
BESTANDSNAAM
VERSCHIJNSEL WETENSCHAP, HET.pdf

Wil je het boek lezen?VERSCHIJNSEL WETENSCHAP, HET in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Herman Koningsveld. Lezen VERSCHIJNSEL WETENSCHAP, HET Online is nu zo gemakkelijk!OMSCHRIJVING


Niet alleen in de filosofie maar ook in de vakwetenschappen neemt de belangstelling voor het verschijnsel wetenschap toe. Vooral in de sociale wetenschappen groeit het besef dat vragen als'Wat is wetenschap?','Wat is wetenschapsfilosofie?', en'Welke problemen ontstaan uit de wisselwerking tussen wetenschap en samenieving?'(eerst) beantwoord dienen te worden. Met andere woorden: het belang van de grondslagen en fundamenten van de wetenschap wordt onderkend, en dat is verheugend. Het is vanouds de wijsbegeerte geweest die bovenstaande vragen te lijf ging. In de inleiding van Koningsveid wordt naar antwoorden gezocht. Zijn boek bevat onder andere hoofdstukken over de Wiener Kreis en zijn voorgeschiedenis, de empirische cyclus, het kritisch rationalisme en Poppers sociale filosofie, de relatie tussen begrip en waarneming, de methodologische en kennistheoretische bijdragen van Kuhn en Lakatos. Herman Koningsveld(1939) studeerde scheikunde en wijsbegeerte in Utrecht. Hij promoveerde in 1973 op Empirical Laws, Regularity and Necessity en doceerde wijsbegeerte van de exacte natuurwetenschappen. Thans is hij wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de Landbouwhogeschool te Wageningen, waar hij speciaal belast is met het onderwijs in de wetenschapsf ilosof ie.


...schijnsel wetenschap is door zijn heldere stijl en talrijke voorbeelden een veelgelezen inleiding tot de wetenschapsfilosofie ... Zwaartekracht slechts entropisch verschijnsel | Wetenschap ... ... . Het boek verscheen voor het eerst in 1976 en beleefde elf drukken. Auteur Herman Koningsveld heeft het boek volledig herzien en uitgebreid met een aantal nieuwe hoofdstukken. VERSCHIJNSEL WETENSCHAP, HET (Paperback). Niet alleen in de filosofie maar ook in de vakwetenschappen neemt de belangstelling voor het verschijnsel... Wetenschap is zowel de systematisch verkregen, geordende en verifieerbare menselijke kennis, het daarmee verbonden proces ... Studystore | Het verschijnsel wetenschap, Koningsveld, H ... ... ... Wetenschap is zowel de systematisch verkregen, geordende en verifieerbare menselijke kennis, het daarmee verbonden proces van kennisverwerving als de gemeenschap waarin deze kennis wordt vergaard. Deze gemeenschap heeft haar eigen wetenschappelijke methodes en conventies ...GERELATEERDE BOEKEN